Regulamin

Houdini Games

Informacje ogólne dla klientów

 1. Prosimy o punktualność. Przyjście po planowanym terminie rozpoczęcia gry może ją skrócić. Przyjście przed planowanym czasie ze względów organizacyjnych nie gwarantuje wejścia do lokalu.
 2. Czas trwania usługi oraz liczba uczestników określona jest dla każdej atrakcji osobno i zawarta jest w opisie.
 3. Nie psujmy zabawy innym! Prosimy o nieużywanie telefonów komórkowych i jakichkolwiek innych urządzeń rejestrujących. Po rozpoczęciu gry schowaj swój telefon do kieszeni, nie będzie Ci potrzebny.
 4. Uczestnicy zobowiązują się do szanowania wyposażenia i scenografii gry w Houdini Games. W razie umyślnych zniszczeń, skutkujących uniemożliwieniem zabawy następnym grupom, będziemy zmuszeni obciążyć Państwa kosztami.
 5. Obiekt jest monitorowany. W pomieszczeniach stanowiących plan gry, zainstalowane są kamery, dzięki którym obsługa może na bieżąco obserwować przebieg gry i w razie potrzeby udzielić uczestnikom pomocy lub wskazówek.
 6. Ceny są kwotami brutto i zawierają podatek VAT. Płatności przyjmujemy gotówką, przelewem lub za pomocą systemu Przelewy24.pl
 7. Gracze w wieku poniżej 18 lat mogą wziąć udział w grze jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
 8. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających nie zostaną dopuszczone do gry. W Houdni Games obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
 9. Nie zaleca się uczestnictwa w organizowanych przez Houdini Games grach osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsję lub inne podobne schorzenia.
 10. Zabrania się wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
 11. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, obsługa ma prawo poprosić uczestnika gry o opuszczenie lokalu, bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 12. Houdini Games nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobach powstałych z winy uczestników. Uczestnicy przystępują do gry na własną odpowiedzialność.
 13. Organizator i miejsce świadczenia usługi

  Reklamacje i zwroty Karty do Gry - Gift Card.

  Odwołanie terminu rezerwacji.

  Polityka prywatności